Onze Methode

Engaging Dynamics als methode

Engaging Dynamics (ED) gaat over het optimaliseren van je processen doordat mensen daarin eigenaarschap nemen. De methode gaat over samen werken en sturen op verantwoordelijke relaties. ED gaat niet over wantrouwen en sturen via de backoffice. Engaging Dynamics presenteert een methodologie om procesvoering gevoelig te maken voor wederkerige regie op alle niveaus.

De 3hoek

ED gaat uit van het eenvoudigste en kleinst mogelijke systeem in een organisatie: de 3hoek tussen iemand die iets wil, iemand die iets doet en iemand die helpt. De interactie tussen die drie rollen vormt de basis van alle systemen in een organisatie, ook de grote en complexe.

Met dat in het achterhoofd moeten we opnieuw kijken naar het functioneren van onze organisaties en processen. Wanneer de processen blokkeren helpt het als we teruggaan naar deze eenvoudige 3hoek om effectiviteit te herstellen. Wie wil er wat, wie doet er wat en wie ondersteunt daarop?

Mensen verbinden

Engaging Dynamics gaat over het betrekken van mensen, over deelname vanuit betrokkenheid en over de aantrekkelijke dynamiek die dan ontstaat. ‘Dynamisch Verbinden’ is de Nederlandse aanduiding. Primair is de verbinding tussen 3 rollen, die van initiator, actor en ondersteuner. We spreken ook wel over ‘driehoekig werken’ wanneer we het over de methode hebben.

Als we dynamiek willen in onze processen dan moeten we de mensen betrekken bij wat we willen. Hen vragen om mee deel te nemen en met ons te verbinden. En om hen in staat te stellen te acteren, moeten we hen vervolgens vragen wie zij nodig hebben om te realiseren wat zij willen, wie hen kan ondersteunen.

Processen verbinden

Engaging Dynamics gaat over processen waarin mensen zijn verbonden via de rollen die zij daarin kiezen. De rollen van initiator, actor of ondersteuner vormen ook weer de schakels tussen de processen, want ieder heeft in één proces de ene rol en van daaruit in een ander proces een andere rol. Het proces bepaalt de context, waarin mensen hun rollen kiezen.

Het komt erop aan in onze organisaties de processen te verbinden. Wij zijn gewend dat inhoudelijk te doen. Maar zien we het dan ook gebeuren? De dragers van de inhouden zijn de mensen. En mensen hebben rollen in processen. Als je processen wil verbinden en inhoud wil realiseren, dan moet je mensen verbinden via de rollen die zij hebben, van initiator, actor en ondersteuner.

Niveaus verbinden

Engaging Dynamics creëert een meervoudige dynamiek, gespreid over alle ‘cellen’ van de organisatie. ED vormt actief het weefsel dat nodig is om de doelen van de organisatie te realiseren. Mensen in vele verbindingen, die samenwerken in 3 rollen, op alle niveaus en in alle organisatieonderdelen. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Als we verkokering willen beëindigen, hiërarchie willen versoepelen en bureaucratie willen terugdringen, dan helpt het als we in onze structuur niet alleen naar beneden of naar boven kijken. De relationele benadering vraagt van ons om horizontaal te kijken. De relaties tussen actoren en ondersteuners zijn de productieve relaties, dáárin vindt werk en reflectie plaats.
Daaróp wordt geïnitieerd en wat van belang is: alle actoren en ondersteuners initiëren zelf ook weer in volgende processen. Zo zijn alle proces 3hoeken verbonden. En van belang voor de regie: zo zijn ook het strategische, het tactische en het operationele niveau verbonden.


Engaging Dynamics werd door Christiaan de Vries ontwikkeld. De methode heeft in de loop van de afgelopen 10 jaar verschillende aanduidingen gekend, van Interactief Management tot Denken in Driehoeken. Onder die titels hebben inmiddels ook diverse publicaties van verschillende auteurs het licht gezien. De naam Engaging Dynamics markeert de periode van de afgelopen 5 jaar waarin de methode volwassen is geworden en ook internationaal belangstelling krijgt.