Wie wij zijn

Engaging Dynamics in bedrijf

Engaging Dynamics is een jong bedrijf. In 2014 ontstaan en draagt de naam van de methode die in de afgelopen 10 jaar is ontwikkeld. Engaging Dynamics is de aanpak die zich richt op procesontwikkeling waarbij zowel de mensen als de organisatie worden betrokken. Bij Engaging Dynamics gaat het om de afstemming tussen de mensen, de processen en de organisatie, om dynamiek te ontwikkelen.

Practice what you preach

Dat uitgangspunt van wederzijdse afstemming – wat mensen belangrijk vinden, de processen die daarbij horen en de organisatie die je dan nodig hebt – vormt ook de grondslag voor Engaging Dynamics als bedrijf. De mensen die bij het bedrijf Engaging Dynamics horen, zijn de eigenaren, de medewerkers en trainers/adviseurs als associés. Samen werken we in projecten, ontwikkelen we materiaal en geven we bestemming aan het bedrijf.

De producten

‘Producten’ van ons bedrijf zijn activiteiten die met de methode samenhangen, zoals advisering, implementatie en begeleiding, trainingstrajecten en train-de-trainer, teamcoaching en persoonlijke leertrajecten. Daarnaast zijn er de bijzondere, op dilemma- of onderwerp gerichte, interventies. Speciaal aan te bevelen zijn de lezingen en seminars. En natuurlijk het schriftelijk en media-materiaal dat we produceren. Kenmerkend is dat wij alles zoveel mogelijk samen met de klant op maat maken, vanuit onze op ondersteuning gerichte houding en vaardigheid. Ontwikkeling en versterking van ‘eigenaarschap over eigen dynamiek’ zou je het unieke product van Engaging Dynamics kunnen noemen.

De mensen

Christiaan de Vries werkt aan strategische ontwikkeling

Hij heeft de methode van het Dynamisch Verbinden ontwikkeld. Christiaan ondersteunt bij de ontwikkeling van strategische concepten en de organisatie die daarbij hoort. Hij heeft een voorliefde voor een praktische insteek; voor hem is kennis altijd ook bekwaamheid. Christiaan werkt in de publieke sector, gemeenten, Rijk, provincies en waterschappen. Hij werkt ook in de commerciële sector, helpt bedrijven bij de vernieuwing van hun procesorganisatie. Christaan doet daarnaast veel in de zorg en in het hoger onderwijs, daar ondersteunt hij bij de ontwikkeling van collegiaal management en bij het ontwerp van effectieve verbindingen tussen binnen en buiten, op alle relevante niveaus.

Mirjam van Drimmelen organiseert betrokkenheid

In haar werk staan klantgericht werken, ketenefficiëntie en slimmer samenwerken centraal.  Mirjam voert als veranderkundige op doortastende wijze de regie op het proces en bijbehorende programma’s. Zij is vooral actief in de zakelijke dienstverlening, technieksector en de zorgsector. Met een fikse dosis praktijkervaring en een heldere communicatie, zorgt Mirjam voor een veilige werk- en leeromgeving. Mirjam bouwt bruggen tussen niveaus in organisaties, adviseert, coacht en traint.

 

 

Kim Mutsaers organiseert gastvrijheid

Zij is de ondersteuner van het gezelschap van Engaging Dynamics. Kim is een echte spin in het web. Zij ondersteunt de contacten naar binnen en naar buiten en zorgt ervoor dat alles reilt en zeilt in het bedrijf.