Introductie Engaging Dynamics / Dynamisch Verbinden

Om dynamiek en groei te verwezenlijken zijn mensen essentieel. Zonder mensen, geen beweging. Zonder hun kennis en vaardigheden geen ontwikkeling. Of het nu uw bedrijf, uw organisatie of uw afdeling betreft, overal is de verbinding tussen mensen in processen doorslaggevend om productiviteit te realiseren.

Hoe goed weten mensen elkaar te vinden? Hoe bewust zijn zij zich van hun rol en hoe bewust zijn zij zich van de rol van de anderen? Bezitten zij de vaardigheden om daarop te verbinden? En is de regie daar dan ook op gericht in uw organisatie?

De aanpak van Engaging Dynamics® is gebaseerd op het gegeven dat iedere relatie tussen twee partijen pas productief wordt wanneer daar een derde partij op ondersteunt. Anders gezegd, om het gewenste resultaat te bereiken is er altijd iemand die iets wil, iemand die er iets mee doet en iemand die daar op ondersteunt.

Drie rollen, drie energieën, waaruit uw organisatie is opgebouwd. Ieder mens heeft alle drie de rollen en iedere context vraagt om zijn eigen rolverdeling. Zijn mensen zich daarvan bewust? En is de kunst van het gebruik ervan voldoende ontwikkeld? Wanneer je deze energieën gefocust inzet, dan is de voorwaarde voor een verbonden dynamiek geschapen.

Hiërarchie en bureaucratie blokkeren de productiviteit die je wilt. Wat belangrijk is, blijft buiten bereik en out of control. Het aanbrengen van de juiste focus, sturen op verbindingen en communiceren op de gewenste proceslijnen, is ons werk.
Engaging Dynamics® is onze methode.

Dynamisch Verbinden is een methode om je organisatie te ontwikkelen, processen productief te maken en persoonlijke effectiviteit te bereiken. Het is ook een aanpak die we graag delen, om mensen in hun organisaties en bedrijven om ons heen succesvol te laten zijn.