Intervisie

Verhoging van persoonlijke en gezamenlijke effectiviteit

Verbinden op dynamiek, op een ontwikkelgerichte manier verbindende intervisie doen

Inzet: verhoging van de persoonlijke en gezamenlijke effectiviteit
Opbrengst: verbonden effectiviteit, inzicht in de dynamische processen en van ieders bijdrage daarbij.
Instrumenten:

  • dynamische intervisietechniek
  • Focussen Verbinden
  • Communiceren
  • Casu├»stiek gericht leren

Vraag meer informatie aan