Vraag om informatie

Organisatieontwikkeling

Ontwikkeling van organisatorische condities voor dynamisch verbonden werken.

Vergaderen-in-perspectief

Inzet: Ontwikkeling van organisatorische condities voor dynamisch verbonden werken. Positionering van inhoudelijke domeinen tov elkaar. Ontwerp en vormgeving van processen, organisatie van reflectie, bilateraal overleggen initiator en actor, of actor en ondersteuner, vergaderen-in-perspectief.
Opbrengst: verticaal sturen op horizontale dynamiek.
Instrumenten:

  • strategisch advies
  • relatie-ontwerp
  • procesreflectie

Vraag meer informatie aan