Onderwijs

onderwijsDe omgeving rond het onderwijs verandert. Met name het beroepsonderwijs merkt dat aan de studenten die andere dingen doen dan vroeger. En ook de bedrijven en organisaties, als afnemers van de jonge professionals, stellen andere eisen. De omgevingen van de scholen vormen in toenemende mate kennisomgevingen waar vanuit kennisvragen worden gesteld, die gaan over bekwaamheden en over benodigde specialistische kennis.

Kennis moet stromen. Engaging Dynamics helpt de scholen hun interne organisatie en processen aan te passen aan deze nieuwe kennisrealiteit. Van buiten naar binnen werken, als het gaat om de vraagontwikkeling. Van binnen naar buiten werken als het gaat om de kennissamenwerking in onderwijs en onderzoek met kennispartners. Wederzijdse aantrekkelijkheid ontwikkelen. Kennis als bekwaamheid.
Met Engaging Dynamics ondersteunen we op de ontwikkeling van nieuwe leeromgevingen in de ketens tussen onderzoek, onderwijs en werkveld. We ondersteunen ook op de bijbehorende rolontwikkeling van de ondersteunende rol van de diensten, van kwaliteitscultuur en van bedrijfsvoering en control. Nieuwe processen, nieuwe organisatie.

Wij werken met hogescholen en met ROC’s aan het opnieuw verbinden van procesvoering en organisatie aan onderwijs en onderzoek, met het oog op externe prestatie. We adviseren basisscholen en voortgezet onderwijs als het gaat om de inrichting van de leeromgeving in de scholen. Met universiteiten kijken we naar de relaties tussen onderzoek en werkveld, mede in verband met community – en campusvorming als leeromgeving.