Wie wij zijn

Engaging Dynamics in bedrijf

Engaging Dynamics is een jong bedrijf. In 2014 ontstaan en draagt de naam van de methode die in de afgelopen 10 jaar is ontwikkeld. Engaging Dynamics is de aanpak die zich richt op procesontwikkeling waarbij zowel de mensen als de organisatie worden betrokken. Bij Engaging Dynamics gaat het om de afstemming tussen de mensen, de processen en de organisatie, om dynamiek te ontwikkelen.

Practice what you preach

Dat uitgangspunt van wederzijdse afstemming – wat mensen belangrijk vinden, de processen die daarbij horen en de organisatie die je dan nodig hebt – vormt ook de grondslag voor Engaging Dynamics als bedrijf. De mensen die bij het bedrijf Engaging Dynamics horen, zijn de eigenaren, de medewerkers en trainers/adviseurs als associés. Samen werken we in projecten, ontwikkelen we materiaal en geven we bestemming aan het bedrijf.

De producten

‘Producten’ van ons bedrijf zijn activiteiten die met de methode samenhangen, zoals advisering, implementatie en begeleiding, trainingstrajecten en train-de-trainer, teamcoaching en persoonlijke leertrajecten. Daarnaast zijn er de bijzondere, op dilemma- of onderwerp gerichte, interventies. Speciaal aan te bevelen zijn de lezingen en seminars. En natuurlijk het schriftelijk en media-materiaal dat we produceren. Kenmerkend is dat wij alles zoveel mogelijk samen met de klant op maat maken, vanuit onze op ondersteuning gerichte houding en vaardigheid. Ontwikkeling en versterking van ‘eigenaarschap over eigen dynamiek’ zou je het unieke product van Engaging Dynamics kunnen noemen.

De mensen 


Derk Blijleven
Derk werkt aan verbinding

Derk focust graag samen met mensen op wat voor hen inhoudelijk belangrijk is. Daarin zoekt hij de verbinding. Derk inspireert, daagt uit, adviseert en begeleidt. Hij zoekt de potentie op van een organisatie. Hoe structureer je dan de processen waarin de ambities moeten worden gerealiseerd? Wat zijn de rollen waarin je effectief kunt samenwerken? En hoe stem je daar weer de dienstverlening goed op af? Met zijn ervaring als directeur uit het hoger beroepsonderwijs weet Derk hoe belangrijk dat is. Als coach en adviseur werkt Derk, naast in het onderwijs, in de zorg, bij de overheid en ook in de commerciële sector.


Derk@engagingdynamics.comMirjam van Drimmelen
Mirjam zet in op co-creatie

Als veranderkundige ondersteunt Mirjam de regievoering over programma’s en de bijbehorende processen. In haar werk staan klantgericht werken, ketenefficiëntie, teamontwikkeling en slim samenwerken centraal. Zij is vooral actief in de zorgsector, de technieksector en in de zakelijke dienstverlening. Mirjam ontwikkelt samen met betrokkenen een veilig klimaat waarin kan worden geleerd en gereflecteerd op ervaringen. Zo overbrugt Mirjam tegenstellingen, coacht en adviseert zij beleidsvoerders.

Mirjam@engagingdynamics.com


Leo van Hoorn
Leo zoekt de gezamenlijkheid op

Leo ondersteunt graag het samenspel van mensen waarin zij energie en persoonlijke kwaliteit toevoegen aan elkaars werk. Resultaten boeken en samen leren, terwijl je er plezier in hebt. Dat is waar Leo zelf van hield, gedurende een langjarige ervaring met professionals in en vanuit het beroepsonderwijs. Nu organiseert hij leertrajecten en adviseert en traint hij in het kader van de ED Academie. Werkend leren, lerend werken. Daarbij hanteert Leo drie principes: ‘waarderend ontwikkelen’ (ik), ‘dynamisch verbinden’(wij) en ‘projectmatig werken’ (het). Die drie krachten verbinden, dat is waar Leo zich graag op richt.

Leo@engagingdynamics.com


Kim Mutsaers
Kim zet in op hospitality

Zij is de ondersteuner van het gezelschap van Engaging Dynamics. Kim is een echte spin in het web. Zij ondersteunt de contacten naar binnen en naar buiten en zorgt ervoor dat alles reilt en zeilt in het bedrijf.


Kim@engagingdynamics.com


Christiaan de Vries
Christiaan ondersteunt inzicht- en kennisontwikkeling

Christiaan richt zich op kennisontwikkeling, samen met collega’s en betrokkenen uit de organisatie- en kenniswereld. Hij heeft de methode Dynamisch Verbinden, gedurende de afgelopen 20 jaar ontwikkeld. Nu bouwt hij aan het kenniscentrum van Engaging Dynamics. Daarnaast werkt Christiaan met opdrachtgevers aan de ontwikkeling en implementatie van strategische concepten. Dat doet hij in de vier sectoren waarin ED werkt: in de zorg, het onderwijs, de overheid en de markt.


Christiaan@engagingdynamics.com