Zorg

healthcare-staffDe relaties in de zorg veranderen. Dat geldt voor de betrekkingen tussen verzekeraar, zorgaanbieder en gebruikers van zorg. Net zoals voor de relaties binnen één zorginstelling: tussen management, de verschillende professionals en de cliënten. En dat geldt ook voor de relaties tussen verschillende zorginstellingen. Overal gaat het om nieuwe onderlinge afhankelijkheden, onder de druk van minder of anders gealloceerde middelen.

Deze ontwikkelingen vragen niet alleen om nieuwe procedures, ook om nieuwe typen van procesvoering. Meer horizontaal, in plaats van verticaal. Meer op wederzijdse aantrekkelijkheid gebaseerd, dan op – eenzijdig – belang.

Engaging Dynamics helpt de organisatie opnieuw te kijken naar de interne omgevingen om de overgangen te versoepelen, de verbindingen sensitiever te maken. En onderwijl risicomanagement in de procesvoering te implementeren. Nieuwe rolgerichte manieren van sturen. reflectieve processen, gefocuste mensen.

Wij werken in ziekenhuizen, verstandelijk gehandicaptenzorg en instellingen voor begeleid wonen. Ook ondersteunen we gemeentes in de organisatie van de sociale zorg. Telkens gaat het om processturing op de 3hoek tussen management, professionals en dienstverlening. Dat doen we op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Met de managers, op de werkvloer en in de stafafdelingen, ter verhoging van de effectiviteit.