Overheid

OverheidDe omgeving van het openbaar bestuur verandert. Buiten willen burgers andere dingen. Bedrijven en organisaties werken anders. De overheid is minder de baas. Dat betekent andere dynamiek. Daarmee kantelen de relaties voor de overheid. De wereld wordt ‘horizontaler’. In beleidsketens en beleidsnetwerken wordt gekeken waar je elkaar nodig hebt. De overheid wordt zachtjes naar een nieuwe rol geduwd. Binnen in de overheidsapparaten ontstaat de druk om anders te gaan werken. Dat brengt de overheden ertoe een gedeelte van het sturingsinstrumentarium horizontaler te maken. Ambtenaren en bestuurders zoeken naar een ondersteunende rol. Daar helpt Engaging Dynamics bij.

Met Engaging Dynamics helpen we mee om de relaties in het overheidsapparaat te dynamiseren, soepeler en sensitiever te maken. Opdat je ‘van buiten naar binnen en van binnen naar buiten’ kunt werken. Dan heb je een houding nodig die niet dicteert, maar ontvankelijk is. Sturen op verantwoordelijke relaties vereist ook nieuwe vaardigheden. Het vraagt van de ambtenaar en de bestuurder dat hij kan verbinden. Daarvoor moet hij kunnen focussen op wat belangrijk is in die relatie om daarop contact te kunnen maken. Dat vraagt om procesvaardigheden.

Het horizontale proces verlangt ander handelen en ook andere organisatie. Naast besluitvorming van boven naar beneden, gaat het nu ook om het horizontale proces. Daarvoor moet je de organisatie versoepelen. Daarom ondersteunen wij op organisatieontwikkeling.
Engaging Dynamics ontwikkelt samen met de mensen de leeromgevingen die zij nodig hebben. We ondersteunen op de ontwikkeling van de vaardigheden. En faciliteren organisatieontwikkeling op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Wij werken met gemeenten, provincies, departementen en ook in waterschappen en in de wereld van het recht. Daar werken we met de methode van het Dynamisch Verbinden opdat, tussen inhoud, proces en procedure, nieuwe dynamiek kan ontstaan.